Đúng với tiêu chí của chương trình ban đầu, không phân biệt tuổi tác, địa vị, nghề nghiệp, tập 3 Vua Tiếng Việt hứa hẹn đầy bất ngờ với những màn giao lưu từ những người chơi thú vị, những cuộc tranh tài khó phân cao thấp đến MC Xuân Bắc cũng phải “bó tay”.

TRỌN BỘ