Đối với người Jrai ở Chư Mom Rây, cuộc sống không thể tách khỏi núi rừng vì rừng cho thức ăn, nước uống và không khí trong lành để sống. Nét văn hóa này được truyền từ bao đời nay, qua đó giáo dục lớp con cháu không được vì lợi ích kinh tế mà phá rừng, đánh đổi môi trường sống.

TRỌN BỘ