Cưỡi voi là hoạt động nhiều du khách muốn được trải nghiệm khi đến với Tây Nguyên. Tuy nhiên, từ tháng 7-2018, khách du lịch đến Vườn quốc gia Yok Đôn ở tỉnh Đắk Lắk sẽ không được cưỡi voi nữa. Đây là nội dung cam kết của Vườn quốc gia Yok Đôn với Tổ chức Động vật châu Á nhằm hỗ trợ việc triển khai mô hình du lịch thân thiện không cưỡi voi tại tỉnh này.

TRỌN BỘ