Vạn vật trên đời tồn tại đều có quy luật, ví dụ như khi đi thì phải tiến về phía trước... Thế nhưng ở Hà Giang lại có một khu chợ phải đi lùi mới tới được nơi. Vì sao lại như vậy? Cùng tìm hiểu nhé.

TRỌN BỘ