- Khi PSG được ví như rạp hát và có 1 người trở nên lạc lõng. - Người hùng mới của Arsenal. - Niềm vui cho Peco Bagnaia.

TRỌN BỘ