Bộ phim VTV Đặc biệt - "Đối diện" sẽ khai thác với một góc nhìn khác, góc nhìn từ phía bên kia chiến tuyến, từ những người lính Mỹ đã tham chiến tại Việt Nam.

TRỌN BỘ