Trong VTV Đặc biệt tháng 5, bộ phim tài liệu Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước Pháp là hành trình khám phá nhiều tài liệu và câu chuyện ít ai biết về Người trong giai đoạn 1919 - 1923. Trong 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, giai đoạn này là một trong những thời kỳ hoạt động cách mạng sôi nổi nhất của Người trong hoàn cảnh Người đã bị cảnh sát, mật thám Pháp theo dõi vô cùng gắt gao.

TRỌN BỘ