Trước một Top Group đang vào "phom", Quang Hùng và các đồng đội đã có được 3 điểm một cách không thể thuyết phục hơn tại vòng 9 HPL-S4.

TRỌN BỘ