Tại vòng 7 HPL-S4, không hay hơn Thành Đồng, thậm chí bị dồn ép liên tục và hầu như chỉ đuổi bóng trong cả trận nhưng Hanel Ocean lại có 3 điểm bởi bản lĩnh, sự tỏa sáng của các cá nhân.

TRỌN BỘ