Chơi hụi đã dần biến tướng như một hình thức tín dụng và lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, các chủ hụi đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TRỌN BỘ