Việt Nam là nước có lợi thế nhân công thấp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhưng lợi thế đó không bền vững, nhất là trong tương lai không xa, khi lợi thế cạnh tranh về chi phí thấp của Việt Nam không còn, khi các nhà đầu tư nước ngoài tìm được những điểm đầu tư có thể đem lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho sản phẩm của họ.

TRỌN BỘ