Theo thống kê, từ tháng 2 đến nay nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8 tháng liên tiếp với tổng cộng khoảng 11.500 tỷ đồng, vậy mà VN-INDEX đã trở lại vùng điểm đầu năm 2019 và chỉ còn cách mốc đỉnh 990 vài chục điểm mà thôi. Phân tích về sức khỏe của dòng tiền nội và triển vọng để chỉ số chính có thể lấy lại những gì đã mất?

TRỌN BỘ