Nhằm tôn vinh những thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19 và sự đóng góp quan trọng của Quân đội trên tuyến đầu chống dịch; tôn vinh các tập thể, cá nhân trong toàn quân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; khơi dậy trách nhiệm, tạo động lực mới, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TRỌN BỘ