8 tháng qua, Việt Nam đã liên tục duy trì mức xuất siêu 1,44 tỷ USD sang 6 quốc gia đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 6 quốc gia CPTPP đều đạt mức tăng trưởng cao, lên tới 25,3 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

TRỌN BỘ