Đức và Việt Nam gắn kết với nhau bằng tình hữu nghị lâu năm và quan hệ đối tác chặt chẽ. Chặng đường 45 năm là minh chứng rõ nét cho quan hệ tốt đẹp đó. Đặc biệt hơn nữa, năm 2011, lãnh đạo hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội, nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, tạo xung lực mới thúc đẩy sự hợp tác thực chất giữa hai bên, tạo nền tảng vững chắc để hai bên triển khai thành công nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng.

TRỌN BỘ