Trong chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 30/10/2022 đến 1/11/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống nhất nhận định: hai Đảng, hai nước kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương trên tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn.

TRỌN BỘ