Hàn Quốc đang rất coi trọng mối quan hệ với các nước ASEAN. Đây là nội dung của Chính sách hướng Nam mới do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề ra ngay khi nhậm chức.

TRỌN BỘ