Nếu như 5 năm trước, cà phê ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông kém phát triển, năng suất thấp, thì nay, bà con đã rất phấn khởi sau mỗi vụ mùa thu hoạch khi cà phê luôn đạt năng suất cao. Thời điểm này, người dân đang tất bật bước vào vụ thu hoạch cà phê trong năm sau bao ngày chăm sóc.

TRỌN BỘ