Tại TP.HCM có một gia đình người Hoa Chợ Lớn đặc biệt. Chỉ trong 10 năm, từ một thành viên nay đã trở thành "một gia đình" gần 200 thành viên. Người lập ra gia đình này, kết nối mọi người với nhau hiện đang ở tuổi 26, tức là khi bắt đầu, người này mới chỉ 16 tuổi.

TRỌN BỘ