Bà con nông dân tại Cẩm Giàng , Hải Dương phấn khởi vì cà rốt được giá. Bài toán thông thương được giải quyết kịp thời, các xe chở hàng nông sản được tiếp cận các điểm trung chuyển rồi sau đó đưa đi xuất khẩu đã giúp cà rốt tại Cẩm Giàng được thu hoạch đúng thời điểm, lại được mùa

TRỌN BỘ