Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam đã tổ chức cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện thỏa thuận về kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2019 và chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 42 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào

TRỌN BỘ