Sáng 3/11, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của Chính phủ trong việc kịp thời đưa ra các giải pháp để đưa nền kinh tế vượt khó trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai bão lũ gây ra những tác động tiêu cực, các đại biểu cũng nêu nhiều giải pháp để nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển bền vững.

TRỌN BỘ