Những nội dung đáng chú ý: TP. Hồ Chí Minh khai báo y tế điện tử toàn dân; Phát hiện đường dây làm giả giấy khám sức khỏe; Công nhân lưu trú tại nhà máy để phòng dịch; Thái Lan thông qua kế hoạch mở cửa đảo Phuket;...

TRỌN BỘ