Những nội dung đáng chú ý: Hà Tĩnh xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng; Trách nhiệm trong việc chậm trả lương cho công nhân vệ sinh môi trường; Trung Quốc công bố sách trắng về 5G; Bức tường tôn vinh Christan Eriksen tại Copenhagen

TRỌN BỘ