Những nội dung đáng chú ý: Sinh viên tình nguyện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh; Bắc Giang hỗ trợ Đồng Tháp và Tây Ninh chống dịch; TP Hồ Chí Minh siết lại từng khâu phòng, chống dịch; Bức tranh tiêm chủng thế giới; Nắng nóng làm tăng tỷ lệ tử vong ở Matxcơva;...

TRỌN BỘ