Những tin tức đáng chú ý: Miền Bắc đón đợt rét đậm đầu tiên; Hàng trăm giáo viên được yêu cầu hoàn lại tiền hỗ trợ; Phát hiện người di cư trong công xưởng quần áo; Hàn Quốc huy động mọi nguồn lực chống dịch;...

TRỌN BỘ