Trong năm 2020, Việt Nam ghi dấu ấn với việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Mức tăng trưởng gần 3% trong năm ngoái, cộng thêm sự khởi sắc trong môi trường đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là sự tham gia vào các hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn, là tiền đề để các định chế tài chính quốc tế dự báo tích cực về tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay.

TRỌN BỘ