Ra mắt vào ngày 10/1/2006, website Chính phủ, nay là Cổng thông tin điện tử Chính phủ - Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chinhphu.vn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức chuyển giao, công bố chính thống Quốc ca Việt Nam trên mạng internet toàn cầu.

TRỌN BỘ