Song song với những hình ảnh những chiến sĩ tuyến đầu đang phải căng mình với dịch bệnh, nắng nóng; thì ở hậu phương, mọi người cũng đang chung tay ủng hộ và giúp đỡ những nhu yếu phẩm để đưa đến cho mọi người trong tâm dịch. Vào thời điểm dịch bệnh phức tạp như thế này, sự đồng lòng chung sức của toàn dân có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trong đó, sự xuất hiện của những chuyến xe 0 đồng, đã giúp vận chuyển tình yêu thương của người dân thủ đô về với tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang

TRỌN BỘ