Việc tử tế là chương trình tôn vinh những hành động đẹp, những tấm gương đẹp góp phần lan tỏa những điều tử tế trong xã hội. Chương trình Việc tử tế ngày 29/10/2020 gồm những nội dung chính sau: - Tình người trên dòng nước lũ - Gặp gỡ đoàn thuyền cứu hộ trở về từ vùng lũ - Tương lại trẻ em vùng lũ?

TRỌN BỘ