Việc tử tế là chương trình tôn vinh những hành động đẹp, những tấm gương đẹp góp phần lan tỏa những điều tử tế trong xã hội. Những tin đáng chú ý trong chương trình: H'Hen Niê và dàn hoa hậu tổ chức trung thu ở buôn làng; Tình người nhóm máu hiếm; Những người phụ nữ yêu môi trường;...

TRỌN BỘ