Trước thông tin, ông Hồ Quang Cua muốn nhượng lại bản quyền giống lúa ST25 cho nhà nước, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay họ sẽ cùng Bộ Công Thương, Bộ Khoa học & Công nghệ nghiên cứu, họp bàn đề xuất Chính phủ mua lại bản quyền giống lúa ST25 . Vậy cụ thể đề xuất này của Bộ Nông nghiệp ra sao, ý kiến của Bộ Công thương như thế nào, tính khả thi của đề xuất này tới đâu? Quyền sở hữu giống lúa hoàn toàn khác, không mâu thuẫn với việc ông Hồ Quang Cua nhượng quyền bảo hộ thương hiệu gạo ST24, ST25 cho Tập đoàn Pan tại thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam. Nếu được hiện thực hóa, đây là điều chưa từng có tiền lệ.

TRỌN BỘ