Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực từ năm 2012. Các thông tư hướng dẫn thi hành cũng đã được ban hành. Nhưng việc thực thi vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Như việc dùng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình.. đã được quy định rất cụ thể. Nhưng hiện nay trong 1 số video ca nhạc phát hành trên các nền tảng trực tuyến, những hình ảnh sử dụng thuốc lá lại xuất hiện tràn lan. Vấn đề là các video này thu hút rất nhiều người xem, trong đó có những trẻ vị thành niên. Đối tượng rất dễ có thể bị tác động từ những hình ảnh này.

TRỌN BỘ