Grab - kỳ lân công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á đang có ý định lên sàn tại Mỹ, nhưng thông qua một phương thức khác biệt với các đợt IPO truyền thống - đó là thông qua mô hình công ty đầu tư SPAC.

TRỌN BỘ