Trong hoạt động khám chữa bệnh, thì xét nghiệm có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, những nhân sự làm việc tại đây phải đáp ứng những quy định chặt chẽ. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng nhiều nhân sự không đủ điều kiện hành nghề nhưng vẫn được làm việc ở chuyên khoa xét nghiệm. Địa điểm là tại Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Gia Lâm, ở Quận Long Biên, Hà Nội.

TRỌN BỘ