Đường hẹp, dốc mà lại phóng nhanh vượt ẩu hay chạy ngược chiều… Đây là những hành vi vi phạm rất phổ biến tại các con đường ven kênh ở Tp. Hồ Chí Minh. Thành phố hiện có rất nhiều các con kênh lớn. Để qua những kênh này, nhiều cầu lớn nhỏ đã được xây. Đồng thời với đó là các con đường bám dọc kênh. Việc lên cầu xuống cầu từ những con đường này đều có quy định luồng tuyến rõ ràng. Nhưng nhiều lái xe vẫn bất chấp

TRỌN BỘ