Tre là một loại cây phổ biến ở Việt Nam. Hiện nay, ứng dụng của tre trong việc làm nguyên liệu xây dựng, đồ thủ công mỹ nghệ đã quá phổ biến ở nước ta.

TRỌN BỘ