Sáng kiến giao thông xanh là một sáng kiến nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giao thông xanh trong việc giải quyết các vấn đề của biến đổi khí hậu và chất lượng không khí ở Việt Nam, giảm ô nhiễm không khí và các nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm gây ra.

TRỌN BỘ