Muốn vay tiền phải mua bảo hiểm, thực tế này đang ví von như "mua bia phải kèm lạc". Nhiều người dân có nhu cầu vay tiền tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng không khỏi bức xúc, khi để được duyệt khoản vay tín chấp hay thế chấp, người vay bắt buộc phải mua kèm một hợp đồng bảo hiểm. Những giao dịch này đang có sự nhập nhèm giữa bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc khi vay vốn.

TRỌN BỘ