Từ bao đời nay, biển đảo luôn là phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của đất nước Việt Nam thân yêu. Trong thư tịch cổ của người Chăm ở Ninh Thuận đã khẳng định, Hoàng Sa và Trường Sa là hai Quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Điều đó còn được thể hiện trong các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng và nghệ thuật văn hóa dân gian đặc sắc của cộgn đồng người Chăm ở Ninh Thuận

TRỌN BỘ