Một trong những ví dụ về việc phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong phòng cháy chữa cháy…có thể thấy rõ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ một năm nay, chưa cần phải chờ đến các quy định mới thì công an quận này đã chủ động vận động được hơn 2000 hộ dân tại các tập thể cũ mở cửa thoát hiểm thứ 2 tại vị trí các chuồng cọp. Nhờ vận động của công an quận, mà đến nay đã có hơn 50-60% các chuồng cọp được mở ra tại 3 phường triển khai thí điểm mô hình này. .

TRỌN BỘ