Bức tranh toàn cảnh an ninh mạng Việt Nam trong 12 tháng qua có nhiều "điểm nóng". Thiệt hại từ tấn công mạng tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với năm 2019; nguy cơ an ninh mạng từ các trào lưu mạng xã hội; nhiều tổ chức, doanh nghiệp bị tấn công có chủ đích...

TRỌN BỘ