Gần 12 nghìn trạm y tế xã sẽ được kết nối dữ liệu trực tiếp về trung ương trên một nền tảng duy nhất. Thông tin từ y tế cơ sở có ý nghĩa như thế nào để chăm sóc sức khỏe toàn dân. Vì sao không thể tiếp tục sử dụng những phần mềm hiện có? Nền tảng mới liệu có đòi hỏi gia tăng đầu tư hạ tầng? Câu trả lời sẽ có trong Vấn đề hôm nay.

TRỌN BỘ