Sau hơn 20 năm thực hiện miễn học phí cho sinh viên sư phạm, thì từ năm học này chính sách sẽ hoàn toàn thay đổi. Kinh phí sẽ ở dạng hỗ trợ và sẽ phải hoàn trả nếu ra trường sinh viên không theo nghề giáo. Tư duy đào tạo mới sẽ tác động thế nào đến chiến lược đào tạo của ngành sư phạm? Cùng phân tích vấn đề này với GS.TS Phạm Hồng Quang. Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

TRỌN BỘ