Hiện nay, Việt Nam đang rơi vào tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Sự mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ có những tác động tiêu cực đến các chỉ số nhân khẩu học của dân số, đến hôn nhân và gia đình, đến trật tự an toàn xã hội nếu chúng ta không thực hiện các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

TRỌN BỘ