Ngày hội toàn dân - ngày bầu cử 23/5 đang đến gần. Lá phiếu trên tay thế nhưng mỗi cử tri hiểu như thế nào về quyền và nghĩa vụ của mình? Bầu cử là quyền của công dân, vậy thì quyền sẽ đi kèm với nghĩa vụ như thế nào?

TRỌN BỘ