Sau nửa tháng triển khai thông tuyến bảo hiểm y tế tuyến tỉnh, tỉ lệ bệnh nhân vượt tuyến lên thẳng các bệnh viện tỉnh, thành phố tăng khoảng 10%, nhất là các bệnh mãn tính và sản, nhi. Người dân thì phấn khởi nhưng nguy cơ quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh đang hiện hữu, cùng với đó là sức ép chi trả của bảo hiểm y tế cũng tăng dân. Giải pháp nào để tránh các nguy cơ này?

TRỌN BỘ