'Cánh đồng mẫu lớn' từng được coi là mô hình sẽ nâng hạt gạo Việt Nam lên một tầm mới khi sản xuất lúa, hàng hóa trở thành quy mô lớn. Thế nhưng 10 năm qua, từ sự hứng khởi ban đầu, mô hình này đang vấp phải vô số khó khăn và 'Cánh đồng mẫu lớn' thì đang nhỏ lại.

TRỌN BỘ