Hơn 300 học viên Học viện múa Việt Nam chơ vơ vì không có bằng tốt nghiệp THCS và THPT cùng với đó là hàng loạt học sinh, học viên các trường đào tạo song song có những vướng mắc về quy định học và cấp bằng văn hóa. Từ vụ việc của Học viện múa Việt Nam, việc đào tạo song song đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập.

TRỌN BỘ