Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay lên tới gần 350.000 tỷ đồng đã được Chính phủ trình Quốc hội trong Kỳ họp bất thường lần thứ nhất khai mạc sáng 4/1. Gói hỗ trợ bao phủ toàn diện từ phòng chống dịch bệnh, tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội, cải cách thể chế. Đây có được kỳ vọng là cú hích mới cho nền kinh tế vực dậy sau đại dịch?

TRỌN BỘ